Dự báo thời tiết Huyện Mai Châu - Hoà Bình 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:12 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:13 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:13 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:13 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:14 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:15 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:15 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:16 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:16 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:16 pm

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:17 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:18 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:18 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:19 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:19 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:19 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:20 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:20 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:21 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:21 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:21 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:22 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:22 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mai Châu - Hoà Bình 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mai Châu - Hoà Bình 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Mai Châu

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:12

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.34 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mai Châu