Dự báo thời tiết Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
1.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
1.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Thủy

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

71%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.97 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

5.08

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Thủy