Dự báo thời tiết Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
15°

mây đen u ám

Cảm giác như 14°

 • temperature
  Thấp/Cao
  13.8°/18°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  15.3°/16.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  13.9°/17°
 • pressure
  Áp suất
  1023 hPa
 • wind
  Gió
  2.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 03/03
mây cụm
24°

mây cụm

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/19.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.7°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 04/03
mây rải rác
33°

mây rải rác

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/38.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.5°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 05/03
mây rải rác
40°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/41.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  40.3°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 06/03
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Thủy

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 14°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

13°

/

18°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/h

Điểm ngưng

UV

2.18

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Thủy