Dự báo thời tiết Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:51
T2 06/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.6%
 • Lượng mưa
  0.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.5°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:51
T3 07/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/24.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37%
 • Lượng mưa
  0.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/23.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:52
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/24.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.9%
 • Lượng mưa
  2.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/23.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.4%
 • Lượng mưa
  2.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Thủy

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:34/17:51

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:34 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Thủy