Dự báo thời tiết Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:47 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:46 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:45 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:44 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:43 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:42 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:41 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:40 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:39 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:38 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:37 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:36 pm

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:36 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:35 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:34 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:33 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:32 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:32 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:31 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Thủy

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:47

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.64 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

4.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Thủy