Dự báo thời tiết Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:12 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:12 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:12 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:13 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:13 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:13 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:14 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:15 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:15 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:16 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:16 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:16 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:17 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Thủy

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:12

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.43 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Thủy