Dự báo thời tiết Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:51 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:50 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:49 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:47 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:46 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:45 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:44 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:43 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:42 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Thủy

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:51

Thấp/Cao

24°

/

24°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

0.941 km

wind

Gió

1.17 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.06

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Thủy