Dự báo thời tiết Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27%
 • Lượng mưa
  1.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/35.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.9%
 • Lượng mưa
  1.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.7°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/34.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  2.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Thủy

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

37°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

1.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Thủy