Thời tiết Quận Hải An - Hải Phòng theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.047 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.176 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.702 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.43

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.8

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.8

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.76

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.21

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

91%

T2 27/05
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.95

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.25

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.42

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.45

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.31

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

86%

T3 28/05
Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hải An - Hải Phòng trong 12h tới

Thời tiết Quận Hải An

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hải An