Dự báo thời tiết Quận Hải An - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.6°/23.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  4.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/20.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:45
T2 06/02
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.2%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/20.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:46
T3 07/02
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:46
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.9%
 • Lượng mưa
  2.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:47
T5 09/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.6%
 • Lượng mưa
  1.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hải An - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Hải An - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Quận Hải An

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:45

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.22 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hải An