Dự báo thời tiết Quận Hải An - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:42
T2 02/10
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:41
T3 03/10
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.4%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:40
T4 04/10
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:39
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.2%
 • Lượng mưa
  1.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hải An - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Hải An - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Quận Hải An

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:42

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hải An