Dự báo thời tiết Quận Hải An - Hải Phòng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:04 pm

Gió
7.03 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
5.81 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
6.63 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
7.05 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
6.28 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hải An - Hải Phòng 20 ngày tới


Lượng mưa Quận Hải An - Hải Phòng 20 ngày tới

Thời tiết Quận Hải An

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:04

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

7.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hải An