Dự báo thời tiết Quận Hải An - Hải Phòng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.21 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.68 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.98 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.4 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.49 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.49 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.22 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.59 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.57 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.57 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hải An - Hải Phòng 30 ngày tới


Lượng mưa Quận Hải An - Hải Phòng 30 ngày tới

Thời tiết Quận Hải An

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

9 km

wind

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hải An