Dự báo thời tiết Quận Hải An - Hải Phòng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:47 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:48 pm

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:48 pm

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:49 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:49 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:50 pm

Gió
5.85 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:50 pm

Gió
7.14 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/14°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:51 pm

Gió
7.08 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:51 pm

Gió
6.54 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:52 pm

Gió
6.47 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hải An - Hải Phòng 10 ngày tới

Lượng mưa Quận Hải An - Hải Phòng 10 ngày tới

Thời tiết Quận Hải An

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:27/17:47

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

9 km

wind

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

3.41

Bình minh / Hoàng hôn

6:27 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hải An