Dự báo thời tiết Huyện An Lão - Hải Phòng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

Gió
6.3 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
6.26 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
7.01 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:38 pm

Gió
6.36 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:37 pm

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:36 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:35 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:34 pm

Gió
6.19 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:34 pm

Gió
7.03 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:33 pm

Gió
5.79 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:32 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:31 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:30 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:29 pm

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:29 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Lão - Hải Phòng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện An Lão - Hải Phòng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện An Lão

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:45

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.66 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.58

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Lão