Dự báo thời tiết Huyện An Lão - Hải Phòng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:46 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:47 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:48 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:48 pm

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

19°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:49 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:49 pm

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:50 pm

Gió
7.05 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:50 pm

Gió
6.6 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:51 pm

Gió
6.67 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:51 pm

Gió
7.1 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Lão - Hải Phòng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện An Lão - Hải Phòng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện An Lão

mây thưa

21°

mây thưa

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:27/17:46

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:27 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Lão