Thời tiết Huyện An Lão - Hải Phòng theo giờ

Áp suất

1025 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1025 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.18

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.57

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.47

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.81

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

74%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.87

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.71

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.63

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

92%

T2 04/03
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Lão - Hải Phòng trong 12h tới

Thời tiết Huyện An Lão

mây đen u ám

13°

mây đen u ám

Cảm giác như 12°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

18°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1025 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

UV

0.56

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Lão