Dự báo thời tiết Huyện An Lão - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.6°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  10.6%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.3°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:46
T3 07/02
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13.4%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/21.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:46
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/23.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.5%
 • Lượng mưa
  1.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:47
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.9%
 • Lượng mưa
  1.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:48
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/22.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.5%
 • Lượng mưa
  0.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Lão - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện An Lão - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện An Lão

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:46

Thấp/Cao

19°

/

22°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.26 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Lão