Dự báo thời tiết Huyện An Lão - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.5°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.6%
 • Lượng mưa
  0.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:34
T2 12/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.8%
 • Lượng mưa
  1.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:34
T3 13/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.6%
 • Lượng mưa
  3.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:34
T4 14/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.5%
 • Lượng mưa
  5.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:35
T5 15/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  12.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Lão - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện An Lão - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện An Lão

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:11/18:34

Thấp/Cao

28°

/

37°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

3.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:11 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Lão