Dự báo thời tiết Huyện An Lão - Hải Phòng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
5.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
7.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
7.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Lão - Hải Phòng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện An Lão - Hải Phòng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện An Lão

mây cụm

20°

mây cụm

Cảm giác như 20°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.03 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

18°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Lão