Thời tiết Biển Hòn Dáu - Hải Phòng

bầu trời quang đãng

25.9°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Biển Hòn Dáu - Hải Phòng
Thấp/Cao

19.4°

/

27°

Độ ẩm tại Biển Hòn Dáu - Hải Phòng
Độ ẩm

73.4%

Tầm nhìn tại Biển Hòn Dáu - Hải Phòng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Hòn Dáu - Hải Phòng
Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng tại Biển Hòn Dáu - Hải Phòng
Điểm ngưng

20.1°

Tia UV tại Biển Hòn Dáu - Hải Phòng
UV

0

Nhiệt độ Biển Hòn Dáu - Hải Phòng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Hòn Dáu - Hải Phòng
26.2° / 28.1°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Hòn Dáu - Hải Phòng
22.8° / 24.7°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Hòn Dáu - Hải Phòng
20° / 20.1°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Hòn Dáu - Hải Phòng
25.6° / 25.7°

Thời tiết Biển Hòn Dáu - Hải Phòng theo giờ

7:00 pm

25.1° / 25.6°

weather

dewpoint 76 %

mây thưa

8:00 pm

25.3° / 25.1°

weather

dewpoint 73 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

24.2° / 25.3°

weather

dewpoint 76 %

mây thưa

10:00 pm

24° / 24.3°

weather

dewpoint 79 %

mây thưa

11:00 pm

23° / 24.4°

weather

dewpoint 82 %

mây rải rác

12:00 am

23.8° / 23.1°

weather

dewpoint 84 %

mây rải rác

1:00 am

23.2° / 23.3°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

2:00 am

22.5° / 23.4°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

3:00 am

22.2° / 23.8°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 am

22.3° / 23.5°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

5:00 am

22.5° / 24°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 am

22.6° / 23.9°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

22.6° / 23.5°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 am

23.7° / 23.4°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

23.4° / 23.4°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

10:00 am

23.3° / 24.7°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 am

23.6° / 24.8°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

12:00 pm

24.5° / 24.1°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

1:00 pm

24° / 24.2°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

2:00 pm

23.9° / 25°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

3:00 pm

23.9° / 24.9°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

23.9° / 24.6°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

5:00 pm

23° / 23.8°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 23.1°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

7:00 pm

23.6° / 23.2°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

8:00 pm

22.4° / 23.1°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.4° / 23.9°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

22.3° / 23°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

12:00 am

22.3° / 22.8°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

1:00 am

22.8° / 22.4°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

2:00 am

21.5° / 22.8°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

3:00 am

21.5° / 21.5°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

4:00 am

21.4° / 21.4°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

5:00 am

21.6° / 21.9°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

6:00 am

20° / 20.1°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

7:00 am

20.5° / 20.4°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

8:00 am

21.7° / 21.5°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

9:00 am

21° / 21.7°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

10:00 am

22.3° / 22.9°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

11:00 am

23° / 22.4°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

23.6° / 23°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

1:00 pm

24° / 23.8°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

2:00 pm

23.4° / 23.7°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

3:00 pm

22.2° / 22.8°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

4:00 pm

21.7° / 21.1°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

22° / 21.2°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

6:00 pm

21.6° / 20.6°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Hòn Dáu - Hải Phòng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.01 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

pressure
Áp suất

1019 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

pressure
Áp suất

1021 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

18°/24°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Hòn Dáu - Hải Phòng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Hòn Dáu - Hải Phòng những ngày tới

Lượng mưa Biển Hòn Dáu - Hải Phòng những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.

CO

668.27

NH3

0

NO

0

NO2

14.92

O3

107.99

PM10

133.18

PM2.5

116.56

SO2

23.67

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Hòn Dáu