Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Biển Đồ Sơn - Hải Phòng
Thấp/Cao

19.8°

/

27.5°

Độ ẩm tại Biển Đồ Sơn - Hải Phòng
Độ ẩm

78.2%

Tầm nhìn tại Biển Đồ Sơn - Hải Phòng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Đồ Sơn - Hải Phòng
Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng tại Biển Đồ Sơn - Hải Phòng
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Biển Đồ Sơn - Hải Phòng
UV

0

Nhiệt độ Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Đồ Sơn - Hải Phòng
26.2° / 28.9°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Đồ Sơn - Hải Phòng
21.2° / 23.3°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Đồ Sơn - Hải Phòng
20.3° / 20.4°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Đồ Sơn - Hải Phòng
25.5° / 25.9°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng theo giờ

5:00 pm

25.1° / 25.5°

weather

dewpoint 76 %

mây thưa

6:00 pm

25.6° / 26.8°

weather

dewpoint 78 %

bầu trời quang đãng

7:00 pm

25.8° / 25.2°

weather

dewpoint 80 %

mây thưa

8:00 pm

25° / 25.7°

weather

dewpoint 82 %

mây rải rác

9:00 pm

23.9° / 24.3°

weather

dewpoint 84 %

mây rải rác

10:00 pm

23.2° / 23°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

11:00 pm

22.3° / 23.9°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

12:00 am

24° / 23.4°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

1:00 am

23.6° / 23.8°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

2:00 am

23.2° / 23.8°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

3:00 am

23.4° / 24°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.3° / 23.8°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.3° / 23.6°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 23.7°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

7:00 am

23.9° / 23.9°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

8:00 am

23.2° / 24.9°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

23.4° / 24.8°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 am

23.9° / 24.3°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

11:00 am

23.6° / 24.7°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

12:00 pm

23° / 24.7°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

1:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

2:00 pm

23.7° / 24.8°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

3:00 pm

23.4° / 24.3°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

4:00 pm

23.5° / 24.3°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

5:00 pm

23.1° / 24°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

6:00 pm

23.9° / 24.3°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 23.5°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

23.7° / 23.6°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 pm

23.9° / 23.1°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 pm

22.2° / 23.1°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

22.8° / 23°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

12:00 am

22.3° / 23.1°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

1:00 am

22.6° / 22.5°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

2:00 am

22.7° / 22.6°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

3:00 am

21.1° / 22.1°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

4:00 am

21.9° / 22.1°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

21.7° / 21°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 am

20.5° / 21.6°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 am

20.9° / 20.7°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 am

20.2° / 20.7°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

19.3° / 20.9°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 am

19.7° / 20.6°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

11:00 am

20.4° / 20.2°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

12:00 pm

20.8° / 20°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

1:00 pm

20.5° / 20°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

2:00 pm

20.4° / 20°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

3:00 pm

20.1° / 20.5°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

4:00 pm

19.3° / 19.7°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

pressure
Áp suất

1019 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/19°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

pressure
Áp suất

1022 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.85 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Đồ Sơn - Hải Phòng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Đồ Sơn - Hải Phòng những ngày tới

Lượng mưa Biển Đồ Sơn - Hải Phòng những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.

CO

661

NH3

0

NO

0

NO2

14.52

O3

118.3

PM10

114.5

PM2.5

98.01

SO2

25.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Đồ Sơn