Thời tiết Biển Cát Bà - Hải Phòng

mây đen u ám

25.6°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Biển Cát Bà - Hải Phòng
Thấp/Cao

19.3°

/

27.9°

Độ ẩm tại Biển Cát Bà - Hải Phòng
Độ ẩm

79%

Tầm nhìn tại Biển Cát Bà - Hải Phòng
Tầm nhìn

9 km

Gió tại Biển Cát Bà - Hải Phòng
Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng tại Biển Cát Bà - Hải Phòng
Điểm ngưng

21.8°

Tia UV tại Biển Cát Bà - Hải Phòng
UV

0

Nhiệt độ Biển Cát Bà - Hải Phòng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Cát Bà - Hải Phòng
26.3° / 28.1°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Cát Bà - Hải Phòng
22.1° / 23°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Cát Bà - Hải Phòng
20.3° / 20.9°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Cát Bà - Hải Phòng
25.6° / 25.8°

Thời tiết Biển Cát Bà - Hải Phòng theo giờ

6:00 pm

25.8° / 25.7°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.2° / 26.2°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.5° / 25.2°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 25.4°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

10:00 pm

24° / 24.4°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

11:00 pm

23.5° / 23.9°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

12:00 am

23.4° / 23.2°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

1:00 am

23.2° / 24°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

2:00 am

23.9° / 23.1°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

3:00 am

23.7° / 23.2°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.2° / 24°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.3° / 23.5°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 am

23.5° / 23.3°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

7:00 am

23.5° / 23.5°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

8:00 am

23.5° / 24.6°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

23.5° / 24.2°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 am

23.1° / 24.9°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

11:00 am

23.2° / 24.8°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

12:00 pm

23.1° / 24.9°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

1:00 pm

23° / 24.7°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

2:00 pm

23.3° / 24.7°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

3:00 pm

23.5° / 24.4°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

4:00 pm

23° / 24.3°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

5:00 pm

23.4° / 24.8°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

6:00 pm

23° / 24.1°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

7:00 pm

23.6° / 23°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

23.8° / 23.9°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 23°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 pm

22.4° / 23.2°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

22.5° / 23.6°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

1:00 am

22.3° / 22.5°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

2:00 am

22.3° / 22.1°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

3:00 am

21.3° / 22.5°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

4:00 am

21° / 22.5°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

21.3° / 21.7°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 am

20.8° / 21.6°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 am

20.6° / 20°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 am

20.1° / 20.5°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

19.4° / 20.9°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 am

19.3° / 21°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

11:00 am

20.3° / 20.5°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

12:00 pm

20.6° / 20.8°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

1:00 pm

20.2° / 20°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

2:00 pm

20.3° / 20.1°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

3:00 pm

20.5° / 20.7°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

4:00 pm

19.9° / 19.9°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

5:00 pm

19° / 20°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Cát Bà - Hải Phòng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

pressure
Áp suất

1019 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/19°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

pressure
Áp suất

1022 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.85 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Cát Bà - Hải Phòng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Cát Bà - Hải Phòng những ngày tới

Lượng mưa Biển Cát Bà - Hải Phòng những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.

CO

674.45

NH3

0

NO

0

NO2

14.72

O3

113.91

PM10

130.12

PM2.5

113.43

SO2

24.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Cát Bà