Thời tiết Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

81%

T4 07/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.91

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.92

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.36

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

82%

T5 08/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.31 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.8

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tứ Kỳ

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:33

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:33 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tứ Kỳ