Dự báo thời tiết Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:48 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:51 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:52 pm

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:52 pm

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:53 pm

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tứ Kỳ

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:48

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.65 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tứ Kỳ