Dự báo thời tiết Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
3.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

áp suất
Áp suất

998 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
3.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
3.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
1.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
1.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
1.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
1.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

27°/23°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
6.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
4.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tứ Kỳ

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

54%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.4 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

3.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:30 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tứ Kỳ