Dự báo thời tiết Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 3 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
14°

mây đen u ám

Cảm giác như 12°

 • temperature
  Thấp/Cao
  13.9°/19°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  14.8°/15.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  13.3°/17.5°
 • pressure
  Áp suất
  1023 hPa
 • wind
  Gió
  4.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 03/03
mây đen u ám
19°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16°/22.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.1°/20.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  15°/20.8°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  4.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 04/03
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Tứ Kỳ

mây đen u ám

13°

mây đen u ám

Cảm giác như 12°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

18°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/h

Điểm ngưng

UV

0.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tứ Kỳ