Dự báo thời tiết Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
34°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  7.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:06
T7 25/03
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.6%
 • Lượng mưa
  3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:06
CN 26/03
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/23.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.1%
 • Lượng mưa
  6.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:07
T2 27/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/21.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  6.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.9°/19.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/20.4°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:07
T3 28/03
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/19°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  9.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.4°/18°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.2°/19°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  3.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:07

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tứ Kỳ

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:06

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.82 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

2.02

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tứ Kỳ