Dự báo thời tiết Huyện Thanh Miện - Hải Dương 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
5.72 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:10 pm

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:11 pm

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:11 pm

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:12 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:12 pm

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:12 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:13 pm

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:15 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Miện - Hải Dương 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Thanh Miện - Hải Dương 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Miện

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:06

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

40%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

7.76 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

4.5

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Miện