Dự báo thời tiết Huyện Thanh Miện - Hải Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/23.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85%
 • Lượng mưa
  1.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:07
T2 27/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/21.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.7%
 • Lượng mưa
  4.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.8°/18.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/19°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  2.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:07
T3 28/03
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.4°/19.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  4.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.7°/18.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.8°/19.3°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  3.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:07
T4 29/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.8°/20.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  10.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  2.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:07
T5 30/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/21.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.3%
 • Lượng mưa
  5.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.5°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:08

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Miện - Hải Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Miện - Hải Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Miện

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:07

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Miện