Dự báo thời tiết Huyện Thanh Miện - Hải Dương 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

12°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
4.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
4.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

17°/15°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
5.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

12°/12°

temperature
Sáng/tối

13°/12°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
5.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Miện - Hải Dương 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Miện - Hải Dương 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Miện

bầu trời quang đãng

11°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:43

nhiệt độ

Thấp/Cao

11°

/

22°

độ ẩm

Độ ẩm

49%

áp suất

Áp suất

1022 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.94 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Miện