Dự báo thời tiết Huyện Thanh Miện - Hải Dương 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:41 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:39 pm

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:38 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Miện - Hải Dương 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Miện - Hải Dương 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Miện

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:47

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

5.541 km

wind

Gió

1.8 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0.32

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Miện