Dự báo thời tiết Huyện Thanh Miện - Hải Dương 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
6.1 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:10 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Miện - Hải Dương 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Miện - Hải Dương 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Miện

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:08

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.07 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

5.13

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Miện