Dự báo thời tiết Huyện Thanh Miện - Hải Dương 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:10 pm

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:11 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:11 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:12 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Miện - Hải Dương 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Thanh Miện - Hải Dương 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Miện

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:06

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

7.82 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

2.02

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Miện