Dự báo thời tiết Quận Hà Đông - Hà Nội 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:51 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:50 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

Gió
8.65 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
8.65 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:35 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:34 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:33 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hà Đông - Hà Nội 20 ngày tới


Lượng mưa Quận Hà Đông - Hà Nội 20 ngày tới

Thời tiết Quận Hà Đông

mưa nhẹ

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:51

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

4.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hà Đông