Dự báo thời tiết Quận Hà Đông - Hà Nội 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hà Đông - Hà Nội 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Hà Đông - Hà Nội 15 ngày tới

Thời tiết Quận Hà Đông

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

41°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1001 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

7 km

wind

Gió

5.66 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hà Đông