Dự báo thời tiết Quận Hà Đông - Hà Nội 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hà Đông - Hà Nội 10 ngày tới

Lượng mưa Quận Hà Đông - Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết Quận Hà Đông

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

Thấp/Cao

23°

/

39°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

7 km

wind

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hà Đông