Dự báo thời tiết Quận Hà Đông - Hà Nội 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  5.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/35.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:36
T5 08/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.4%
 • Lượng mưa
  1.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:36
T6 09/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  13.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:37

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hà Đông - Hà Nội 3 ngày tới

Lượng mưa Quận Hà Đông - Hà Nội 3 ngày tới

Thời tiết Quận Hà Đông

bầu trời quang đãng

35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hà Đông