Dự báo thời tiết Quận Hà Đông - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
14°

mây đen u ám

Cảm giác như 13°

 • temperature
  Thấp/Cao
  13.6°/17.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  14.4°/16.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  13.2°/16.3°
 • pressure
  Áp suất
  1024 hPa
 • wind
  Gió
  3.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 03/03
mây đen u ám
19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15°/23.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20°/19.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  15.1°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 04/03
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.2°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.3°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 05/03
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 06/03
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hà Đông - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Hà Đông - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Quận Hà Đông

mây đen u ám

13°

mây đen u ám

Cảm giác như 12°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

13°

/

17°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1026 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

UV

0.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hà Đông