Dự báo thời tiết Quận Hà Đông - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.4°/22.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.5%
 • Lượng mưa
  2.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/19.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:08
T2 27/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.8°/20.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.8%
 • Lượng mưa
  2.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.4°/18.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/19.8°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  3.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:09
T3 28/03
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.8°/18.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95%
 • Lượng mưa
  5.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.7°/18.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.3°/18.5°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  2.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:09
T4 29/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.9°/20.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.5%
 • Lượng mưa
  6.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.9°/19.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18°/19°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:09
T5 30/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.6°/20.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.3%
 • Lượng mưa
  8.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.3°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.7°/20.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:10

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hà Đông - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Hà Đông - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Quận Hà Đông

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:08

Thấp/Cao

18°

/

22°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hà Đông