Thời tiết Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

mây đen u ám

27.2°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ
Thấp/Cao

24.1°

/

39.2°

Độ ẩm tại Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ
Độ ẩm

89.7%

Tầm nhìn tại Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ
Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng tại Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ
Điểm ngưng

25.9°

Tia UV tại Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ
UV

0

Nhiệt độ Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ
34.5° / 41.5°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ
25.5° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ
26.5° / 27.2°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ
32.1° / 38°

Thời tiết Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ theo giờ

2:00 am

27.8° / 31.1°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 am

27.4° / 30.1°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 26.5°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 am

26.8° / 27.4°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

6:00 am

25.2° / 26.9°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

7:00 am

26.4° / 26.5°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

8:00 am

28.8° / 32.8°

weather

dewpoint 75 %

mây rải rác

9:00 am

32° / 35.9°

weather

dewpoint 65 %

mây rải rác

10:00 am

34° / 38.2°

weather

dewpoint 55 %

mây rải rác

11:00 am

35.4° / 41.8°

weather

dewpoint 48 %

mây thưa

12:00 pm

37.8° / 42.9°

weather

dewpoint 41 %

mây rải rác

1:00 pm

38.2° / 43°

weather

dewpoint 37 %

mây rải rác

2:00 pm

39.2° / 43.6°

weather

dewpoint 34 %

mây đen u ám

3:00 pm

38.9° / 41.8°

weather

dewpoint 35 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.5° / 40.7°

weather

dewpoint 42 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.2° / 37.9°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

6:00 pm

30° / 34.7°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

7:00 pm

29° / 32.3°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.6° / 32.7°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.1° / 30.2°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.3° / 29.8°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.3° / 26.3°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 26.3°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

1:00 am

26.1° / 26.7°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 26.5°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

3:00 am

26.4° / 26.1°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

4:00 am

26.2° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 am

26.4° / 26.4°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

6:00 am

26.3° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 am

26.4° / 26.1°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 am

28.8° / 31.6°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

9:00 am

29° / 34.8°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

10:00 am

31.7° / 36°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

11:00 am

33.3° / 39°

weather

dewpoint 55 %

mây cụm

12:00 pm

35.5° / 40.1°

weather

dewpoint 48 %

mây cụm

1:00 pm

38° / 41.6°

weather

dewpoint 41 %

mây cụm

2:00 pm

38.4° / 42.8°

weather

dewpoint 37 %

mây rải rác

3:00 pm

38.8° / 42.7°

weather

dewpoint 38 %

mây rải rác

4:00 pm

36.4° / 41.6°

weather

dewpoint 45 %

mây rải rác

5:00 pm

33.4° / 39.5°

weather

dewpoint 56 %

mây thưa

6:00 pm

31° / 35.1°

weather

dewpoint 68 %

mây rải rác

7:00 pm

29.3° / 33.8°

weather

dewpoint 73 %

mây rải rác

8:00 pm

28.5° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mây rải rác

9:00 pm

27.3° / 31.6°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

10:00 pm

27.3° / 30.5°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

11:00 pm

27.2° / 30.1°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

12:00 am

27.6° / 30.7°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

1:00 am

27.8° / 30.2°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ những ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.

CO

1348.9

NH3

9.49

NO

0.63

NO2

50.54

O3

18.44

PM10

101.82

PM2.5

86.86

SO2

31.22

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Xuân Mai