Thời tiết Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ

mây cụm

24.6°

mây cụm

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ
Thấp/Cao

24°

/

33.3°

Độ ẩm tại Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ
Độ ẩm

100.3%

Tầm nhìn tại Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ
Tầm nhìn

8 km

Gió tại Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ
Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng tại Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ
Điểm ngưng

24.9°

Tia UV tại Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ
UV

0

Nhiệt độ Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ
30.2° / 37.2°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ
26° / 26.6°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ
25.7° / 26.1°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ
32° / 36.1°

Thời tiết Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ theo giờ

2:00 am

24.2° / 25.1°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

3:00 am

24.7° / 25°

weather

dewpoint 100 %

mây cụm

4:00 am

24.3° / 25.4°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

5:00 am

25° / 26.2°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

6:00 am

25.9° / 26.9°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

7:00 am

26.6° / 26.3°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

8:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 31.2°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 am

29.8° / 35°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

11:00 am

31.9° / 37.9°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.1° / 38.2°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

32° / 38.6°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.4° / 39.2°

weather

dewpoint 59 %

mây cụm

3:00 pm

33.4° / 39.9°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

4:00 pm

32.3° / 38.6°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

5:00 pm

31° / 36.9°

weather

dewpoint 67 %

mây rải rác

6:00 pm

29.6° / 33.6°

weather

dewpoint 74 %

mây rải rác

7:00 pm

27° / 31.5°

weather

dewpoint 79 %

mây rải rác

8:00 pm

27° / 27.2°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.1° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

10:00 pm

26.8° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

11:00 pm

26.2° / 26.2°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

12:00 am

26° / 26.6°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

1:00 am

26.2° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

2:00 am

26.2° / 26.8°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

3:00 am

26.6° / 26.6°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

4:00 am

25.7° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.1° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.7° / 26.7°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 26.1°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

9:00 am

26.3° / 26.5°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 am

26.3° / 26.6°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

11:00 am

27.3° / 29°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

12:00 pm

27.3° / 30.4°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

1:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 34.8°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.3° / 36.8°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

4:00 pm

31.3° / 37°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

5:00 pm

31.9° / 36.4°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

6:00 pm

29.7° / 34.6°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

7:00 pm

28.9° / 31.6°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

8:00 pm

27.6° / 30.6°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.8° / 26.3°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.7° / 28°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.8° / 26.4°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

26.5° / 27.5°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 27.9°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.73 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
9.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/36°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ những ngày tới

Lượng mưa Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

648.24

NH3

9.22

NO

0

NO2

13.07

O3

55.58

PM10

27.71

PM2.5

22.02

SO2

8.15

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Văn Võ