Dự báo thời tiết Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
35°

mây thưa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/39.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  7.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 20/04
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  6.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.6%
 • Lượng mưa
  1.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.2%
 • Lượng mưa
  3.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  9.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.2°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ 5 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ 5 ngày tới

Thời tiết Thị trấn Xuân Mai

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

39°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Xuân Mai