Thời tiết Huyện Yên Minh - Hà Giang theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.074 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.609 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.803 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.092 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

2.207 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.404 km

UV

4.43

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.79

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.891 km

UV

12.29

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.06

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.787 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.89 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.005 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

99%

T2 27/05
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.588 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.89 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.066 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.73

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.98

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.9

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.49

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.81

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

92%

T3 28/05
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Minh - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Minh

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Minh