Thời tiết Huyện Yên Minh - Hà Giang theo giờ

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.11

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.66

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

97%

T2 02/10
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.09 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.06 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.08 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.11 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.64

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.85

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.44

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.35

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.44

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.4

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.75

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.53

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

89%

T3 03/10
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Minh - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Minh

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.25 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.7

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Minh