Dự báo thời tiết Huyện Yên Minh - Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:47
T3 03/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:46
T4 04/10
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/17:45
T5 05/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.2%
 • Lượng mưa
  2.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/17:44
T6 06/10
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  12.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/17:43

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Minh - Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Minh - Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Minh

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/17:47

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

4.08

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Minh