Dự báo thời tiết Huyện Yên Minh - Hà Giang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:15 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:16 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:17 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:18 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:19 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:20 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:20 pm

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:21 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:21 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:22 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:22 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:23 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:23 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:23 pm

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:24 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:24 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:25 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Minh - Hà Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Yên Minh - Hà Giang 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Minh

mây rải rác

19°

mây rải rác

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:14

Thấp/Cao

19°

/

25°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.98 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Minh