Dự báo thời tiết Huyện Yên Minh - Hà Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
4.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
4.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
3.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
3.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
1.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Minh - Hà Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Minh - Hà Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Minh

mây rải rác

20°

mây rải rác

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

91%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.71 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Minh