Dự báo thời tiết Huyện Yên Minh - Hà Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:15 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:16 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:17 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:18 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:19 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:20 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:20 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Minh - Hà Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Yên Minh - Hà Giang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Minh

mây cụm

20°

mây cụm

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:14

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.09 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Minh