Thời tiết Huyện Bắc Mê - Hà Giang theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.89

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.08 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.53

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.07 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.23

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.06 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.1

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.014 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

97%

T4 07/06
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.34

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.74

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

7.584 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

97%

T5 08/06
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Mê - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bắc Mê

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.26 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Mê