Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê - Hà Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

14°/11°

temperature
Sáng/tối

15°/13°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

11°/8°

temperature
Sáng/tối

10°/9°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

9°/8°

temperature
Sáng/tối

7°/9°

Áp suất

1028 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

9°/9°

temperature
Sáng/tối

8°/9°

Áp suất

1028 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Mê - Hà Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Mê - Hà Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Mê

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.08 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Mê