Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê - Hà Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:11 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:11 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:11 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:12 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:12 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:13 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:13 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:13 pm

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Mê - Hà Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Mê - Hà Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Mê

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

06:02/18:11

Thấp/Cao

19°

/

36°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.7 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:02 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Mê