Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê - Hà Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:54 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:53 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:52 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:51 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:50 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:49 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:48 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:47 pm

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:46 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:45 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:44 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:43 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:42 pm

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:41 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:40 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:39 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:38 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:37 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:37 pm

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:36 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Mê - Hà Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bắc Mê - Hà Giang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Mê

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:54

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.56 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

7.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Mê