Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê - Hà Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:11 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:12 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:12 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:13 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:13 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:13 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:15 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:16 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

37°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:17 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

38°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:18 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

30%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Mê - Hà Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bắc Mê - Hà Giang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Mê

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:11

Thấp/Cao

21°

/

36°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.27 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Mê