Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê - Hà Giang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:13 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:13 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:13 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

21°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:15 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:16 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:17 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

37°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

37°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/33°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:18 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

37°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/33°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:19 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:20 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:20 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:21 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:21 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:22 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:22 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:23 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:23 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:23 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Mê - Hà Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bắc Mê - Hà Giang 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Mê

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:13

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.18 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Mê