Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê - Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
22°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  8.2°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/11°
 • temperature
  Sáng/Tối
  8°/16.3°
 • pressure
  Áp suất
  1020 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:40/17:45
T3 31/01
bầu trời quang đãng
21°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  8.8°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/12.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  8.1°/16.8°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:39/17:46
T4 01/02
bầu trời quang đãng
23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  10°/24.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/14.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  9.8°/17.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:39/17:47
T5 02/02
mây đen u ám
20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  14.2°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.3%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21°/17.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  15.7°/17.2°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  1.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:39/17:47
T6 03/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.7°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27%
 • Lượng mưa
  0.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/19.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17°/19°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:38/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Mê - Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Mê - Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Mê

bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Cảm giác như

Bình minh/Hoàng hôn

06:40/17:45

Thấp/Cao

/

23°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:40 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Mê