Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê - Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:47
T3 03/10
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:46
T4 04/10
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.2%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/17:45
T5 05/10
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.6%
 • Lượng mưa
  4.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/17:44
T6 06/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  16.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/17:43

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Mê - Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Mê - Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Mê

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/17:47

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Mê