Thời tiết Huyện Đức Cơ - Gia Lai theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.825 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.243 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.006 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

98%

T2 29/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.27

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.39

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.425 km

UV

8.66

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.863 km

UV

5.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.081 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

4.589 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

97%

T3 30/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.11

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

5.179 km

UV

9.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Cơ - Gia Lai trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đức Cơ

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.243 km

Gió

1.18 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Cơ