Dự báo thời tiết Huyện Đức Cơ - Gia Lai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Cơ - Gia Lai 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đức Cơ - Gia Lai 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đức Cơ

mây cụm

17°

mây cụm

Cảm giác như 17°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:13/17:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.13 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

16°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:13 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Cơ