Dự báo thời tiết Huyện Đức Cơ - Gia Lai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:43 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:42 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:41 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:41 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:40 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:29 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Cơ - Gia Lai 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đức Cơ - Gia Lai 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Đức Cơ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:43

Thấp/Cao

21°

/

29°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.38 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

6.19

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Cơ